top of page

ARTIKLID

Käesolevas rubriigis on võimalik tutvuda artiklitega Teid huvitavatel teemadel:

ÄRIÕIGUS:

Ainuosaniku üldkoosoleku otsus (koosolekut kokku kutsumata) 

Hagi esitamine jaguneva ühingu vastu

Isikliku vastutuse kokkulepe, juhatuse liikme või muu isiku vastutus äriühingu kohustuste eest lepingu alusel

 

TÄITEMENETLUS JA PANKROTIHÜVITIS:

Sundtäitmise lubamatuks tunnistamise hagi

 

Palga, puhkusehüvitse ja muude hüvitiste reaalne kättesaamine maksejõuetult tööandjalt (pankrotihüvitis)

Aegunud võlad. Võlgade kustutamine. Kuidas kustutada kohtuotsusega välja mõistetud aegunud võlad. Praktiline juhend juristi vaatenurgast

TSIVIILKOHTUMENETLUS:

 

Vastuse koostamine hagiavaldusele

 

Kohtuotsuse vaidlustamine

Apellatsioonkaebus

Aegumine ja aegumise kohaldamine

Kohtueelne nõudekiri ja hagihoiatus

Hagiavaldus, hagiavalduse koostamine

LAIM JA HEA NIME KAITSE:

Laimava faktiväite ümberlükkamine

ASJAÕIGUS, KINNISVARAÕIGUS JA VÕLAÕIGUS:

Kaasomandi lõpetamine ja jagamine

Ühisomand, ühisomandi lõpetamine ja jagamine

 

Broneerimisleping

Õiguskindlus kinnisvara müügilepingutes

Varaline kahju

Mittevaraline kahju

Laenuleping, laenulepingu koostamine juristi abiga ehk ära anna laenu sularahas

Töövõtuleping, juristi abi töövõtulepingu koostamisel ja sellest tulenevate õiguste kaitsmisel

Korteri varjatud puudused. Nõudekirja esitamine ja puudustest teatamine

TÖÖÕIGUS:

 

Töövaidluskomisjonile avalduse koostamine

KORTERIÜHISTUD:

 

Korteriühistu koosoleku otsuse tühisus

 

Korteriühistu otsuse vaidlustamine, otsuse tühisus 

Korteriühistu otsust on võimalik tagantjärgi heaks kiita

 

PEREKONNAÕIGUS:

Lahusvara, lahusvarast ühisvarasse tehtud rahaline panus

Abielu lahutamine kohtus

Abikaasade ühisvara jagamine kohtus

Elatis alaealisele lapsele

Elatis täisealisele lapsele

Alaealise lapse hooldusõigus/otsustusõigus. Taotlemine ja õiguslikud aspektid

Kohtu luba abiellumiseks Eestis välismaalasega

Isaduse tuvastamine ja elatis ühes menetluses

Kohtu luba alaealise nimel tehingu tegemiseks

Vanema suhtluskord alaealise lapsega

PÄRIMISÕIGUS:

 

Testamendi vaidlustamine kohtus

 

Pärandvara jagamise vaidlustamine

Õigus elada ühises või surnud abikaasa lahusvarasse kuuluvas kodus pärast abikaasa surma

Pärandvara pankrotiavalduse esitamine

Pärandvara jagamine notaris ja kohtus

ELAMISLUBA JA PPA MENETLUSEGA SEONDUV:

Tähtajaline elamisluba, tähtajatu elamisluba ja Eesti kodakondsus

Elamisluba abikaasale, juristi abi elamisloa taotluse esitamisel ja selle menetlemisel PPA-s

VÕTA ÜHENDUST

Tartu mnt 53, Tallinn

+372 53913710

  • Facebook

Täname pöördumise eest

bottom of page