top of page

TESTAMENDI VAIDLUSTAMINE KOHTUS

SISSEJUHATUS:

JuristOnline.ee selgitab, et testamendi vaidlustamine kohtus on oluline õiguslik protsess, mis võib tekkida olukorras, kus testamendisaaja või teised isikud kahtlevad testamendi kehtivuses või selle sisus.

 

Vaidlustamise eesmärk on tagada, et testamendi tegemisel oleks järgitud kehtivaid õigusakte ning et pärandi jaotus toimuks õiglaselt ja seaduslikult. Soovime Teid ühtlasi küsida JuristOnline juristidelt nõu nii testamendi kehtivuse kui ka teiste pärimisõigusega seotud küsimuste kohta www.juristonline.ee, kuna JuristOnline.ee juristidel on laialdane kogemus testamentide vaidlustamisel. 

TASUB MEELES PIDADA

Eestis reguleerib testamendi vaidlustamist pärimisseadus ning selle protsessi läbiviimine nõuab täpsust ja õiguslikke teadmisi. Kui isik soovib testamendi kehtivust vaidlustada, tuleb esitada vastav avaldus kohtule.

Vaidlustamise põhjuseks võib olla mitmeid asjaolusid, näiteks võib väidetavalt vaidlustatud testament olla ebaselge, võltsitud või tehtud isiku poolt, kes ei olnud testamendi tegemise ajal teovõimeline. Samuti võib vaidlustamise aluseks olla kahtlus, et testamendi tegemisel oli kasutatud pettust või survet.

JuristOnline.ee viitab, et hagiavalduse koostamisel on oluline pöörduda JuristOnline.ee pädeva juristi poole, kes omab kogemusi ja teadmisi selles valdkonnas. Jurist aitab mõista õiguslikke nõudeid ja vorminõudeid ning tagada, et pankrotiavaldus oleks korrektselt koostatud.

TESTAMENDI VAIDLUSTAMISE HAGIAVALDUSE SISU

Testamendi vaidlustamisel tuleb esitada asjakohased tõendid, mis toetavad vaidlustamise alust. See võib hõlmata tunnistajate ütlusi, ekspertiiside tulemusi või muud tõendusmaterjali. Samuti tuleb vaidlustamise käigus tõendada, et testamendi vaidlustaja omab õigustlikku huvi ja õigust selle tegemise kehtivuse osas ehk tegemist peab olema siiski potentsiaalse pärijaga, õigustatud isikuga.

Vaidlustamise protsess võib olla keeruline ja aeganõudev ning seetõttu on soovitatav pöörduda JuristOnline.ee pädeva juristi poole. Jurist oskab analüüsida olukorda ning hinnata, kas vaidlustamise alused on piisavalt tugevad. Samuti aitab jurist koostada ja esitada vajalikud dokumendid ning esindada klienti kohtus.

Kohtumenetluse käigus otsustab kohus, kas testamendi vaidlustamise alused on piisavalt põhjendatud ning kas testamendi kehtivust tuleb muuta või jätta see muutmatuks. Kohtu jaoks oluline on tagada, et kogu protsess toimub seaduslikult ja õiglaselt ning et kõik osapooled saavad võrdse kohtlemise.

JuristOnline.ee õigusteenus ja pakkumuse sisu: Kui soovite esitada hagiavalduse testamendi vaidlustamiseks kohtule probleemidevabalt, siis kahjuks ei saa JuristOnline.ee soovitada Teil isiklikult hagiavaldust koostama hakata. Iga situatsioon on erinev ja meie spetsialistid saavad vajadusel koostada nõuetekohase hagiavalduse, mis välistab probleemide tekkimise ja täiendava ajakulu. Spetsialistid saavad oma kogemusest lähtuvalt ette arvata, millised on need probleemid, mis vajavad tähelepanu just Teie vaidluses. Kui soovite, et JuristOnline.ee õigusbüroo spetsialistid esindaksid Teid kohtus ja koostaksid hagiavalduse testamendi vaidlustamiseks, siis võta meiega ühendust www.juristonline.ee

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST ESIMESEL VÕIMALUSEL, SEST TÄHTAJAD VAIDLUSTAMISEKS VÕIVAD MÖÖDUDA. JuristOnline.ee õigusbüroo spetsialistidel on laialdane ja igapäevane kogemus testamentide kohtulikul vaidlustamisel. www.juristonline.ee ja õigusnõu maksumus algab alates 20 eurost. TUTVU JuristOnline.ee HINNAKIRJAGA SIIN.

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

+372 53913710. e-post: info@juristonline.ee

Täname pöördumise eest

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST JUBA TÄNA

Tartu mnt 53, neljas korrus, Tallinn
Tel: +372 53913710

info@juristonline.ee

Jurist Online OÜ

registrikood: 16697115

Pangakonto nr EE837700771008998427

bottom of page