top of page

TEENUSED JA HINNAKIRI


Meie büroo tegutseb lihtsa hinnakirja alusel, milleks on online nõustamise puhul teenuse miinimumhind 20 eurot ja iga alustatud 15 minutit on 20 eurot. Ehk kui räägite juristiga 20 minutit, siis on teenuse hind 40 eurot. Kohapeal büroos on teenuse miinimumhind 50 eurot ja töötunni hind 100 eurot, see kehtib nii konsultatsiooni, kirjalike tööde kui ka kohtus esindamise puhul. Samas pakume mitmeid teenuseid fikseeritud hinnaga. Soovi korral saate tutvuda allpool toodud täpsustatud hinnakirjaga. Konkreetse hinnapakkumise saamiseks võtta meiega ühendust info@juristonline.ee või telefoni teel: 53913710. Konsultasiooni läbiviimine on võimalik nii meie büroos aadressil Tartu mnt 53, Tallinn kui ka video, e-posti või telefoni teel.

PEREKONNAÕIGUS

1. elatise avalduse koostamine ja esitamine maksekäsu kiirmenetluses 100 eurot.
2. hagiavalduse koostamine ja esitamine alaealisele lapsele elatise nõudes seadusega sätestatud minimaalmääras 350 eurot.
3. hagiavalduse koostamine ja esitamine alaealisele lapsele elatise nõudes, mis on suurem kui seaduses sätestatud miinimummäär (eeldab tõendite esitamist kliendi poolt) hinnaga alates 450 eurot.
4. hagiavalduse koostamine täisealisele lapsele ülalpidamise nõudes (eeldab tõendite esitamist kliendi poolt) hinnaga alates 300 eurot.
5. avalduse koostamine kohtule loa saamiseks tehingu tegemiseks nõusoleku andmiseks alaealise lapse nimel hinnaga alates 450 eurot.
6. suhtlemiskorra kindlaksmääramise avalduse koostamine lapsega suhtlemiseks/kohtumiseks hinnaga alates 500 eurot.
7. hooldusõiguse/otsustusõiguse üleandmise kohta avalduse koostamine ja esitamine kohtule (nt haridus, meditsiinilised küsimused, elukoht, viibimiskoht vms) hinnaga alates 500 eurot.
8. abielu lahutamise avalduse koostamine kliendile250 eurot.
9. ühisvara jagamise hagiavalduse koostamine hinnaga alates 650 eurot. 
10. isaduse tuvastamise või isaduse vaidlustamise avalduse koostamine kohtusse  alates 450 eurot. 
11. mistahes teemal vastuse koostamine kohtule perekonnaasjas hinnaga alates 100 eurot.
12. avalduse esitamine ja menetlemine kohtu loa saamiseks abiellumiseks fikseeritud hinnaga 250 eurot.

PÄRIMISÕIGUS

1. surnud abikaasa elukohas isikliku kasutusõiguse seadmise hagiavalduse koostamine hinnaga alates 600 eurot.
2. pärandvara pankrotiavalduse koostamine hinnaga alates 450 eurot.
3. testamendi vaidlustamise hagiavalduse koostamine hinnaga alates 600 eurot

VÄÄRTEOASJAD:

1. organile dokumendi koostamine hinnaga alates 100 eurot.
2. kaebuse koostamine kohtule hinnaga alates 100 eurot.

3. esindame ka liiklusrikkumistega seotud väärteomenetlustes, hind kokkuleppel.

VÕLA- ja ASJAÕIGUS

1. kohtueelse nõudekirja koostamine vastaspoolele hinnaga alates 200 eurot.
2. masekäsu kiirmenetluse avalduse koostamine ja esitamine Pärnu Maakohtule 1 võlanõude osas hinnaga alates 100 eurot.
3. hagiavalduse koostamine ja esitamine maakohtule võlanõudes hinnaga alates 350 eurot (sh ostu-müügilepingutest tulenevad nõuded, teenuse osutamise vms muudest võlaõiguslikest lepingutest tulenevad nõuded).
4. isikliku vastutuse kokkuleppe koostamine (nt juhatuse liikme isiklik vastutus) hinnaga alates 250 eurot. Sama kehtib ka muude lepingute koostamisele.
5. mittevaralise kahjuga seotud vaidluses hagiavalduse koostamine (nt laimavad kommentaarid internetis, maine ja hea nime kaitse vms) hinnaga alates 450 eurot.
6. mittevaralise kahjuga seotud hagivalduse koostamine tööõnnetuse/töötrauma puhul hinnaga alates 450 eurot.
7. meditsiinilise vea puhul hagiavalduse koostamine hinnaga alates 450 eurot.
8. varalise kahjuga seotud hagiavalduse koostamine (nt keegi tekitas kahju Teie varale vms) hinnaga alates 250 eurot.

9. kaasomandi lõpetamise hagiavalduse koostamine hinnaga alates 400 eurot.

TÖÖÕIGUS

1. avalduse koostamine töövaidluskomisjonile hinnaga alates 250 eurot.
2. hagiavalduse koostamine kohtusse töövaidluses hinnaga alates 450 eurot.
3. vastuse koostamine hagiavaldusele hinnaga alates 200 eurot.

KORTERIÜHISTUTEGA SEOTUD VAIDLUSED

1. üldkoosoleku otsuse tühisuse/kehtetuks tunnistamise avalduse koostamine kohtule hinnaga alates 350 eurot.

KRIMINAALASJAD:

1. Tunnitasu 100 eurot. Kriminaalasjas kaitsjaks olemisel kriminaalasjas miinimumtasu kokku vähemalt 1000 eurot.

MAKSEJÕUETUSÕIGUS

1. aegumise teel ühe võlgnevuse "kustutamine" ehk avalduse esitamine täiturile aegumise kohaldamiseks ja selle menetlemisel hinnaga 100 eurot ühe täiteasja puhul. Mitme võlgnevuse korral on hind kokkuleppel.
2. aegumise avalduse esitamine maakohtusse (kui soovite otse kohtusse pöörduda või võlausaldaja esitas vastuväite) ja selle menetlemine fikseritud hinnaga 500 eurot.
3. füüsilise isiku enda maksejõuetuse avalduse täitmine koos kliendiga hinnaga 400 eurot.
4. võlausaldaja jaoks võlgnikule pankrotihoiatuse koostamine hinnaga alates 150 eurot.
5. võlausaldaja jaoks võlgnikule pankrotiavalduse koostamine hinnaga alates 400 eurot.
6. pankrotiavalduse koostamine, esitamine ja menetlemine pankrotihüvitise rakendamiseks töötaja poolt (koos järgneva avaldusega Töötukassale) kokkuleppel või tulemustasuga.

ELAMISLOAGA SEOTUD ÕIGUSTEENUSED

1. kliendi nõustamine, PPA-s aja broneerimine ja konsultatsiooni raames elamisloa taotluse koostamine kliendile hinnaga 250 eurot.
2. Vastuse koostamine PPA-le (eriarvamuse esitamine) hinnaga alates 250 eurot.
3. vaide koostamine PPA otsusele hinnaga alates 500 eurot.
4. kaebuse koostamine ja esitamine halduskohtule hinnaga alates 500 eurot.
5. ministeeriumi kaudu kliendi probleemi lahendamine hinnaga alates 500 eurot.

ÄRIÕIGUS

1. äriklientide igapäevane nõustamine ja esindamine, dokumentide ja lepingute koostamine, klientide esindamine vaidluste lahendamisel kohtus või  läbirääkimistel kolmandate isikutega ja ametiasutustega, põhikirja muudatuste ettevalmistamine ning teiste sisedokumentide koostamine. Tunnitasu alusel 100 eurot.

KINDLUSTUSASJAD:

1. kindlustusotsuse vaidlustamine kohtuväiselt või LKF-i lepitusorganis hinnaga alates 500 eurot. Teatud juhtudel võimalik leppida kokku tulemustasus.
2. kindlustusotsuse vaidlustamine kohtus - hagiavalduse koostamine hinnag alates 500 eurot.

VÕTA ÜHENDUST

Tartu mnt 53, Tallinn

+372 53913710

  • Facebook

Täname pöördumise eest

bottom of page