top of page

KOHTU LUBA ALAEALISE NIMEL TEHINGU TEGEMISEKS

Alaealise õiguste kaitsmise vajadus tehingute tegemisel

JuristOnline.ee toonitab, et alaealise lapse õiguste kaitsmine on ülioluline, kuna nad ei ole täisealiseks saamiseni täielikult õiguslikult võimekad. See toob kaasa vajaduse kaitsta neid tehingute puhul, mis võivad kaasa tuua olulisi tagajärgi nende tuleviku ja heaolu jaoks. Kohtu nõusolek on oluline meede, mis võimaldab tagada alaealise huvid ja õigused, kui tehinguid tehakse nende nimel.

Kohtu nõusoleku vajadus tehingute teostamiseks alaealise nimel

Kohtu nõusoleku olulisus seisneb selles, et see tagab, et tehing, mida soovitakse teha alaealise nimel, on vastavuses seadusega ja ei kahjusta nende huve. Kohtu nõusoleku olulisus seisneb eelkõige alaealise lapse õiguste kaitsmises. Kuna alaealine ei oma täisealiseks saamiseni täielikku võimet otsustada tehingute tegemise üle, on vajalik nende kaitseks lisameetmete rakendamine. Kohtu kaudu antud luba tagab, et tehing ei kahjusta alaealise huve ega õigusi ning on vastavuses seadusega.

Tehingute näited, kus kohtu nõusolek on erilise tähendusega

Tehingute puhul, mis võivad kaasa tuua olulisi tagajärgi, näiteks kinnisvara müük või omandamine, kinnisvara üürile andmine, kinnisvaraga või sõidukitega seotud lepingu sõlmimine või muud suurema kaaluga otsused, on kohtu nõusolek eriti oluline. See annab võimaluse hinnata tehingu eesmärki, tagajärgi ja kaaluda alternatiive, et veenduda, et alaealise huvid on kaitstud. Kohtu nõusoleku vajadus tekkib ka siis kui alaealine laps on saanud pärandi ja soovib selle pärandiga teostada tehingud/toiminguid. Üheks näiteks on pensionifondiosakute või kinnisvara/sõidukite pärimine.

 

Kohtu nõusoleku taotlemise praktiline protsess

Kohtu nõusoleku taotlemise protsess hõlmab avalduse esitamist kohtule koos vajalike dokumentide ja tõendusmaterjalidega, mis toetavad tehingu vajalikkust ja alaealise huve. Kohus kaasab menetlusse ka lastekaitsespetsialisti (KOV), et saada täiendavat teavet alaealise olukorra ja vajaduste kohta.

Kohtu nõusoleku praktiline rakendamine Eestis

Erinevates riikides võib kohtu nõusoleku taotlemise protsess varieeruda. Selles peatükis uurime, kuidas kohtu nõusolekut rakendatakse eri jurisdiktsioonides, ning anname ülevaate üldistest põhimõtetest, mis kehtivad erinevates piirkondades.

 

Järeldus ja kokkuvõte

Kokkuvõtvalt, kohtu nõusolek on väärtuslik meede, mis aitab tagada, et alaealise nimel tehtavad tehingud on seaduslikud, läbimõeldud ja alaealise huvidele vastavad. See annab täiskasvanutele võimaluse aidata ja juhendada alaealisi õigete otsuste tegemisel ning tagab nende kaitsevõime parimal võimalikul moel.

Juhul kui soovite õigusnõu, avalduse koostamist või esindust või kohtus, siia võtke meiega ühendust www.juristonline.ee. Õigusabi just siis kui Sa seda vajad. JuristOnline.ee

Sinu JuristOnline.ee. Oìgusabi just siis kui Sa seda vajad.

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

+372 53913710. e-post: info@juristonline.ee

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST JUBA TÄNA

Täname pöördumise eest

Tartu mnt 53, neljas korrus, Tallinn
Tel: +372 53913710

info@juristonline.ee

Jurist Online OÜ

registrikood: 16697115

Pangakonto nr EE837700771008998427

bottom of page