top of page

PÄRANDVARA JAGAMINE

SISSEJUHATUS:

JuristOnline.ee selgitab, et pärandvara jagamine on oluline õiguslik protsess, mis toimub siis, kui keegi sureb ja tema järel jääb maha vara. See võib hõlmata kinnisvara, raha, investeeringuid, ettevõtte vara ja isiklikke esemeid. Pärandvara jagamine võib olla tundlik ja keeruline ülesanne, kuid õige ettevalmistus ja asjatundlikkus võivad muuta selle protsessi sujuvaks ja õiglaseks kõigile osapooltele. Tithtipeale on pärandavara jagamisse kaasatud ka alaealised lapsed. JuristOnline.ee selgitab, et alaealiste laste pärandvara jagamiseks on vajalik eraldiseisev kohtu nõusolek, mida on võimalik saada üksnes kohtumenetluse raames.

TASUB MEELES PIDADA

Esimene oluline samm pärandvara jagamisel on tutvuda pärimisseadustega oma riigis. Pärimisseadused määravad, kuidas pärandvara jaotatakse, kui lahkunul ei olnud jätta maha testamenti. Testamendiga saab lahkunu määrata, kuidas ta soovib, et tema vara jaotatakse pärast tema surma. Kehtiva testamendi olemasolu korral järgitakse selle tingimusi pärandvara jagamisel. JuristOnline.ee selgitab, et Eestis tuleks esimesel võimalusel pöörduda notari poole ja algatada pärimismenetlus. Juhul kui Teie käes on olemas testament, siis esitage see notarile. 

Järgmine samm on pärijate tuvastamine. Pärijad on need isikud, kellel on õigus saada pärandvara vastavalt kehtivatele pärimisseadustele või testamendi tingimustele. Pärijate tuvastamine võib olla lihtne, kui lahkunu on jätnud kehtiva testamendi, kus on selgelt märgitud pärijate nimed. Kuid juhul, kui testamenti ei ole või see on ebakorrektselt vormistatud, võib pärijate tuvastamine olla keerulisem ja nõuda õiguslikku selgitust. JuristOnline.ee selgitab, et Eestis just notar tegeleb pärijate väljaselgitamisega ja  pärast pärijate väljaselgitamist väljastab notar pärimistunnistuse. Pärimistunnistuse kavandatava aja avaldab notar väljaandes Ametlikud Teadaanded.

 

Kolmas samm on pärandvara koosseisu tuvastamine ja selle hindamine. Pärandvara jagamine hõlmab ka vara väärtuse kindlakstegemist. Pärandvara hulka võib kuuluda kinnisvara, sõidukid, pangakontod, väärtpaberid ja muu vara. Iga vara tuleb hinnata turuväärtuse alusel. Tavaliselt kaasatakse sellesse protsessi vara hindajad või eksperdid, kes aitavad määrata vara õiglase väärtuse.

Pärandvara jagamise viisid.  Pärandvara jagamiseks on mitu võimalust. Üks levinud viis on vara võrdne jaotamine pärijate vahel, kus iga pärija saab võrdse osa pärandvarast. Teine võimalus on vara jätmine mõnele pärijale, kellele on antud suurem osa vara väärtusest, kuid see võib põhjustada erimeelsusi teiste pärijate seas ning teine pool ei pruugi olla nõus tasuma rahalist hüvitist

 

Pärandvara jagamise protsess. Pärandvara jagamise protsess võib sõltuda riigist ja kohalikest seadustest. See võib hõlmata kohtumenetlust või notariaalset protseduuri. Oluline on järgida õiguslikke protseduure, et tagada pärandvara õiglane ja seaduslik jagamine. Eestis on pärandit võimalik jagada näiteks notari juures või kohtus.

 

Õigusabi ja nõustamine. Pärandvara jagamine võib olla keeruline ja emotsionaalne protsess, eriti kui pärijatel on erinevad ootused ja soovid. Seetõttu on soovitatav pöörduda pärimisõiguse JuristOnline.ee spetsialisti poole, et saada õigusabi ja professionaalset nõustamist. Kogenud jurist aitab teil mõista pärandvara jagamise õiguslikke aspekte ning aitab teil vältida võimalikke vaidlusi ja tüsistusi. Mõelge ka maksuõiguslikele aspektidele, käiteks kui soovite päritud vara tulevikus müüa siis peaksite mõtlema, kas Teile rakendub maksuvabastus, nt kinnisvara müümisel või peate tasuma kogu saadud summast tulumaksu.

JuristOnline.ee õigusteenus ja pakkumuse sisu: Kui soovite teostada pärandvara jagamist probleemidevabalt, siis kahjuks ei saa JuristOnline.ee soovitada Teil isiklikult selle protsessiga tegelema hakata. Iga situatsioon on erinev ja meie spetsialistid saavad vajadusel koostada nõuetekohase nõudekirja/ettepaneku vastaspoolele mis välistab probleemide tekkimise ja täiendava ajakulu. Spetsialistid saavad oma kogemusest lähtuvalt ette arvata, millised on need probleemid, mis vajavad tähelepanu just Teie asjas. Kui soovite, et JuristOnline.ee õigusbüroo spetsialistid esindaksid Teid läbirääkimistel ja vajadusel koostaksid hagiavalduse, siis teenuse maksumus on alates 200 eurot, tutvu hinnakirjaga SIIN.

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST. JuristOnline.ee õigusbüroo spetsialistidel on laialdane ja igapäevane kogemus pärandvara jagamisel kohtulikul teel ja kohtuväliselt. www.juristonline.ee

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

+372 53913710. e-post: info@juristonline.ee

Täname pöördumise eest

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST JUBA TÄNA

Tartu mnt 53, neljas korrus, Tallinn
Tel: +372 53913710

info@juristonline.ee

Jurist Online OÜ

registrikood: 16697115

Pangakonto nr EE837700771008998427

bottom of page