top of page

TÖÖVÕTULEPING, JURISTI TÄHELEPANEKUD TÖÖVÕTULEPINGU KOOSTAMISEL

SISSEJUHATUS:

JuristOnline.ee selgitab, et töövõtuleping on leping, mis reguleerib töövõtja ja tellija vahelist suhet ning on üks olulisemaid lepingutüüpe tööalases maailmas. Töövõtulepingus määratletakse töövõtja kohustused, teenuse osutamise viis, tasu, töö teostamise tähtaeg ning muud olulised tingimused. 

TASUB MEELES PIDADA

JuristOnline.ee viitab, et peaksite töövõtulepingu puhul pidama silmas vähemalt järgnevat:

  1. Töövõtja identifitseerimine: Töövõtulepingus tuleb selgelt määratleda töövõtja isiklikud andmed, nagu nimi, aadress ja kontaktandmed. Samuti võib lepingus viidata töövõtja registreerimisele vastava ametiasutuse juures, kui see on kohaldatav.

  2. Töö teostamise kirjeldus: Töövõtulepingus tuleb täpselt kirjeldada, millist tööd töövõtja tellija jaoks teostab. See hõlmab nii töö sisulist kirjeldust kui ka teostamise asukohta ja ajaperioodi.

  3. Tasu ja maksetingimused: Töövõtulepingus tuleb selgelt välja tuua töövõtja tasu ja maksetingimused. See hõlmab nii tasu suurust, maksete sagedust kui ka viise, kuidas tasu makstakse (näiteks pangaülekandega).

  4. Töövõtja kohustused ja kvaliteedi kokkuleppimine: Töövõtulepingus tuleb selgelt määratleda töövõtja kohustused ja vastutus. See tagab tellijale kindluse, et töö saab tehtud vastavalt kokkulepitud standarditele ja tähtaegadele. Juhul kui tööde teostamise kvaliteet ei ole kokku lepitud, siis seaduse kohaselt peaks valmistatav asi või töö vastama vähemalt keskmisele kvaliteedile.

  5. Tellija kohustused: Lepingus võib olla mainitud ka tellija kohustused, näiteks vajalike materjalide või ressursside tagamine, et töövõtja saaks oma ülesandeid edukalt täita.

  6. Töövõtulepingu tähtaeg: On oluline määratleda töövõtulepingu tähtaeg, mis näitab, millal töö peab olema valmis. Tähtaeg peaks olema realistlik ja võimaldama piisavalt aega töö kvaliteetseks teostamiseks.

 

JuristOnline.ee õigusteenus ja pakkumuse sisu: Kui soovite koostada töövõtulepingu üles öelda või sellest taganeda, esitada nüõudekirja seoses puudustega probleemidevabalt, siis kahjuks ei saa JuristOnline.ee soovitada Teil isiklikult selle protsessiga tegelema hakata. Iga situatsioon on erinev ja meie spetsialistid saavad vajadusel konsulteerida Teid ja koostada nõuetekohase dokumendi mis välistab probleemide tekkimise ja täiendava ajakulu. Spetsialistid saavad oma kogemusest lähtuvalt ette arvata, millised on need probleemid, mis vajavad tähelepanu just Teie asjas. Kui soovite, et JuristOnline.ee õigusbüroo spetsialistid esindaksid Teid läbirääkimistel ja vajadusel koostaksid nõudekirja, töövõtulepingu, taganemisavalduse või ülesütlemisavalduse, siis teenuse maksumus on alates 100 eurot, tutvu hinnakirjaga SIIN.

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST. JuristOnline.ee õigusbüroo spetsialistidel on laialdane ja igapäevane kogemus töövõtulepingute koostamisel, klientide nõustamisel ja töövõtulepingute üle õigusvaidluste pidamisel kohtus. www.juristonline.ee

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

+372 53913710. e-post: info@juristonline.ee

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST JUBA TÄNA

Täname pöördumise eest

Tartu mnt 53, neljas korrus, Tallinn
Tel: +372 53913710

info@juristonline.ee

Jurist Online OÜ

registrikood: 16697115

Pangakonto nr EE837700771008998427

bottom of page