top of page

Ainuosaniku üldkoosoleku otsus (koosolekut kokku kutsumata) 

Sissejuhatus:

JuristOnline.ee selgitab, et Eesti äriühingute seadus (äriseadustik) võimaldab üldkoosoleku otsuste vastuvõtmist ka olukorras, kus äriühingul on ainult üks osanik. Sellist otsust nimetatakse ainuosaniku üldkoosoleku otsuseks. Seda meetodit kasutatakse juhul, kui äriühingus on ainult üks osanik või kui kõik teised osanikud on eelnevalt andnud oma kirjaliku nõusoleku.

 

Kuidas on võimalik võtta vastu otsus koosolekut kokku kutsumata?

Ainuosaniku üldkoosoleku otsuse tegemiseks peab osanik esitama kirjaliku otsuse vastuvõtmiseks ettepaneku. See ettepanek peab sisaldama selget ja täpset informatsiooni otsuse kohta ning selle põhjendust. Kõik äriühingu tegevust mõjutavad otsused võivad olla ainuosaniku üldkoosoleku otsusega vastu võetud, kuid on oluline tagada, et otsusega ei rikutaks seaduses ettenähtud piiranguid ja nõudeid.

Kui otsuse tegemiseks on vaja üldkoosoleku hääletust, peab osanik tagama, et tema otsuse poolt hääletavad häälte arv vastab äriühingute seaduses ettenähtud nõuetele. Samuti peab osanik veenduma, et otsusest teavitatakse kõiki teisi osanikke pärast selle vastuvõtmist.

On oluline märkida, et ainuosaniku üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisel ilma koosolekut kokku kutsumata tuleb järgida kõiki seaduses ettenähtud formaalsusi. Kui otsustamisel tehakse viga või kui otsus on seadusega vastuolus, võib see põhjustada õiguslikke tagajärgi ja vastutust. Seetõttu on mõistlik pöörduda JuristOnline.ee juristide poole õigusnõu saamiseks, tehtud dokumentide projektide ülevaatamiseks või täisteenuse tellimiseks.

Kokkuvõtlikult, ainuosaniku üldkoosoleku otsus on kasulik vahend, mis võimaldab üksikosanikul teha olulisi otsuseid ilma füüsilise koosoleku korraldamiseta. Siiski peab osanik järgima seaduse nõudeid ning veenduma, et otsus oleks äriühingu huvides ja õiguslikult kehtiv. Pöördu julgelt JuristOnline.ee juristide poole: www.juristonline.ee

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

+372 53913710. e-post: info@juristonline.ee

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST JUBA TÄNA

Täname pöördumise eest

Tartu mnt 53, neljas korrus, Tallinn
Tel: +372 53913710

info@juristonline.ee

Jurist Online OÜ

registrikood: 16697115

Pangakonto nr EE837700771008998427

bottom of page