top of page

ELATIS TÄISEALISELE LAPSELE

SISSEJUHATUS:

Elatis on oluline sotsiaalne toetus, mis tagab lapse igapäevase heaolu ning arengu ka pärast täisealiseks saamist. Eestis on elatise maksmine täisealisele lapsele endiselt aktuaalne teema ning sellele on pööratud tähelepanu nii seadusandluses kui ka praktikas.

Eesti seadusandlus näeb ette, et vanemad on kohustatud oma täisealisele lapsele elatist maksma, kui lapsel ei ole võimalik oma igapäevaseid vajadusi ise rahastada või kui tema sissetulek on oluliselt piiratud. Elatise maksmise kohustus püsib, kuni laps on suuteline ise end ära elatama või kuni muutuvad oluliselt lapse ja vanema vahelised asjaolud.

Elatise määramisel arvestatakse lapse vajadusi ning vanemate majanduslikku olukorda. Kohus võib määrata elatise summa vanemate omavahelisel kokkuleppel või kohtuliku otsusega, kui kokkuleppele ei jõuta. Kui vanem ei täida elatise maksmise kohustust, võib kohus rakendada sundtäitmist ning nõuda elatisvõlgnevuse tasumist.

ELATISE SUMMA ARVUTAMINE

Praktikas võib elatis täisealisele lapsele tekitada erinevaid küsimusi ja vaidlusi. Näiteks võib tekkida arusaamatus, millistel juhtudel on elatise maksmine vajalik või kui suur peaks elatise summa olema. Samuti võib tekkida küsimus, kas täisealine laps peaks ise elatisvõlgnevuse sissenõudmise eest hoolt kandma või peaks see olema vanemate vastutus. Kahjuks ei sätesta seadus ei miinimum ega maksimumsummat, mistõttu sõltub elatise summa lapse tegelikest, vajalikest ja tõendatud kuludest.

KOKKUVÕTE

JuristOnline.ee õigusteenus ja pakkumuse sisu: Kui soovite sisse nõuda elatist kohtulikul teel ja probleemidevabalt, siis kahjuks ei saa JuristOnline.ee soovitada Teil isiklikult hagiavaldust koostama hakata. Iga situatsioon on erinev ja meie spetsialistid saavad vajadusel koostada nõuetekohase hagiavalduse, mis välistab probleemide tekkimise ja täiendava ajakulu. Spetsialistid saavad oma kogemusest lähtuvalt ette arvata, millised on need probleemid, mis vajavad tähelepanu just Teie vaidluses. Kui soovite, et JuristOnline.ee õigusbüroo spetsialistid esindaksid Teid kohtus ja koostaksid Teie lapse nimel hagiavalduse, siis teenuse maksumus on alates 200 eurost. 

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST. JuristOnline.ee õigusbüroo spetsialistidel on laialdane ja igapäevane kogemus elatise sissenõudmisel kohtulikul teel.

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

+372 53913710. e-post: info@juristonline.ee

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST JUBA TÄNA

Täname pöördumise eest

Tartu mnt 53, neljas korrus, Tallinn
Tel: +372 53913710

info@juristonline.ee

Jurist Online OÜ

registrikood: 16697115

Pangakonto nr EE837700771008998427

bottom of page