top of page

APELLATSIOONKAEBUS

SISSEJUHATUS:

Apellatsioonkaebus on oluline vahend õigusemõistmise süsteemis, mis võimaldab pooltel vaidlustada esimese astme kohtuotsuse teise astme kohtus. Tsiviilkohtumenetluses võib apellatsioonkaebus olla väga oluline, kuna see annab pooltele võimaluse vaidlustada ja parandada esimese astme kohtuotsust, kui nad leiavad selle ebaõiglaseks või ekslikuks. Käesolevas artiklis uurime apellatsioonkaebuse olulisi õiguslikke aspekte ja menetluslikke nõudeid tsiviilkohtumenetluses.

MENETLUSLIKUD NÕUDE APELLATSIOONKAEBUSE ESITAMISEL?

Apellatsioonkaebuse esitamisel tuleb järgida kindlaid menetluslikke nõudeid, et tagada kaebuse vastuvõetavus ja läbivaatamine.

Esitamise tähtaeg: Apellatsioonkaebus tuleb esitada kindlaksmääratud aja jooksul pärast esimese astme kohtuotsuse tegemist. Tähtajast hilinenud kaebust tavaliselt reeglina ei arvestata, kui ei esine tähtaja ennistamise aluseks olevaid asjaolusid.

Kaebusevormi nõuded: Apellatsioonkaebus peab vastama kindlaksmääratud vorminõuetele. See hõlmab kaebuse sisu, struktuuri ja esitamisviisi.

Kaebuse põhjendatus: Apellatsioonkaebuses tuleb esitada selged ja veenvad põhjendused, miks esimese astme kohtu otsus on ebaõiglane või ekslik ning miks see tuleks tühistada või muuta. Kohus soovib teada, millist menetlusõiguse või materiaalõiguse normi rikutud/kohaldatud ebaõigesti.

Tõendite esitamine: Apellatsioonikaebuses tuleks esitada kõik olulised tõendid ja asjakohased dokumendid, mida soovitakse kõrgemal tasandil läbi vaadata. Samas tuleb arvestada, et kohus ei võta vastu need tõendid, mida Teil oli võimalik esitada varasemalt, kuid Teie ei ole seda tähtaegselt teinud esimese kohtuastme menetluses. Seetõttu uute tõendite esitamise soovi korral tuleks põhjendada ka seda, miks Teie ei ole neid esitanud esimese kohtuastme menetluses. Äkki need sattusid Teie valdusesse alles apellatsioonimenetluse etapil ja nende varasem kättesaamine polnud võimalik?

Kaebuse esitamine: Apellatsioonkaebus esitatakse otse ringkonnakohtule (erinevalt määruskaebusest, mida esitatakse maakohtu kaudu).

 

Apellatsioonimenetlus

Kui apellatsioonkaebus on vastuvõetav, läheb see edasi kõrgema astme kohtusse. Apellatsioonimenetlus võib erineda esimese astme kohtumenetlusest, kuna see keskendub peamiselt juba tehtud otsuse õigsuse hindamisele, mitte uute tõendite esitamisele. Kõrgem kohus vaatab läbi apellatsioonkaebuse ja esitatud tõendid ning teeb oma otsuse. Selles etapis võib kohus otsustada kinnitada, tühistada, muuta või tagastada asja esimese astme kohtule uueks arutamiseks.

Kokkuvõte

Apellatsioonkaebus on oluline vahend, mis võimaldab tsiviilkohtumenetluses vaidlustada ja parandada esimese astme kohtuotsust. Õiguslikud alused ja menetluslikud nõuded apellatsioonkaebuse esitamisel võivad erineda, kuid üldiselt peab kaebus olema õigeaegne, põhjendatud ja vastama vorminõuetele. Apellatsioonimenetlus võimaldab kõrgemal astmel hinnata esimese astme kohtuotsuse õigsust ja teha vastav otsus, mis võib oluliselt mõjutada poolte õigusi ja huve tsiviilasjas.

JuristOnline.ee õigusteenus ja pakkumuse sisu: Kui soovite teostada apellatsioonkaebuse protsessi probleemidevabalt, siis kahjuks ei saa JuristOnline.ee soovitada Teil isiklikult kaebust koostama hakata. Iga situatsioon on erinev ja meie spetsialistid saavad vajadusel koostada nõuetekohase apellatsioonkaebuse, mis välistab probleemide tekkimise ja täiendava ajakulu. Spetsialistid saavad oma kogemusest lähtuvalt ette arvata, millised on need probleemid, mis vajavad tähelepanu just Teie vaidluses. Kui soovite, et JuristOnline.ee õigusbüroo spetsialistid esindaksid Teid kohtus ja koostaksid Teie nimel apellatsioonikaebuse või määruskaebuse, siis teenuse maksumus on alates 300 eurost. 

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST. JuristOnline.ee õigusbüroo spetsialistidel on laialdane ja igapäevane kogemus apellatsioonkaebuste esitamisel ja klientide esindamisel ringkonnakohtu menetluses.

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

+372 53913710. e-post: info@juristonline.ee

Täname pöördumise eest

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST JUBA TÄNA

Tartu mnt 53, neljas korrus, Tallinn
Tel: +372 53913710

info@juristonline.ee

Jurist Online OÜ

registrikood: 16697115

Pangakonto nr EE837700771008998427

bottom of page