top of page

Aegumine ja aegumise kohaldamine 

Sissejuhatus:

Mida tähendab nõude aegumine? Lihtkeeles öeldes aegumine on juriidiline instrument, mis võimaldab pääseda Teilt võlgnevuse sissenõudmisest ja hagiavalduse rahuldamisest ka siis kui olete ka tegelikul võlgu. Eesti seadusandlus sätestab, et õigus nõuda teiselt isikult teo tegemist või sellest hoidumist (nõue) aegub seaduses sätestatud tähtaja (aegumistähtaeg) jooksul. Pärast nõude aegumist võib kohustatud isik keelduda oma kohustuse täitmisest.

MIDA ON AEGUMISE TAOTLUSE ESITAMISEL OLULINE MEELES PIDADA?

  1. Aegumistähtaeg: Tehingust tuleneva nõude aegumistähtaeg on kolm aastat. Ehitise puuduse tõttu töövõtulepingust tuleneva nõude aegumistähtaeg on viis aastat. Ehitise puuduse tõttu müügilepingust tulenev nõue ei aegu enne viie aasta möödumist ehitise valmimisest. Jõustunud kohtulahendiga tunnustatud nõude või muust täitedokumendist tuleneva nõude täitmise aegumistähtaeg on kümme aastat. Seadus sätestab mitmeid muid tähtaegu ning enne taotluse esitamist soovitame Teil pöörduda õigusspetsialisti poole aadressil www.juristonline.ee, selleks et aru saada, kas aegumise kohaldamine võib olla Sinu puhul perspektiivne. Perspektiivitu aegumise taotluse esitamine toob Sulle kaasa üksnes täiendavad menetluskulud. 

  2. Kohus ei kohalda aegumist automaatselt : Kohus või muu vaidlust lahendav organ võtab nõude aegumist arvesse ainult kohustatud isiku taotlusel. Seega juhul kui soovite, et kohus seda kohaldaks, peate seda kindlasti taotlema.

  3. Aegumise katkemine: Aegumine katkeb ja algab uuesti kohustatud isiku poolt nõude tunnustamisega.Nõude tunnustamine võib seisneda õigustatud isikule võlgnetava osalises tasumises, intresside maksmises, tagatise andmises või muus teos. Tunnustades nõuet või sõlmides maksegraafikut võib toimuda aegumise katkemine, mistõttu on oluline antud asjaolu eraldi analüüsida.  

  4. Mis juhtub kui kohus rahuldab taotluse aegumise kohaldamiseks? Sellisel juhul jätab kohus hagiavalduse rahuldamata ning kohtul on võimalus jätta menetluskulud hageja kanda, mida kohus teebki lõviosas kohtuasjadest. 

  5. Kokkuvõte: Kui soovite tugineda aegumisele, siis peate selleks võtma ette aktiivsed sammud ja esitama kohtule tähtaegselt taotluse. Meie büroose pöörduvate isikute põhiprobleemiks on see, et nemad ei ole vastanud kohtule selleks ettenähtud tähtaja jooksul, mistõttu pea meeles, et kohtule tuleb alati tähtaegselt vastama. Kui soovid, et meie büroo spetsialistid esindaksid Sind kohtus ja koostaksid Sinu nimel vastuse, siis teenuse maksumus on alates 100 eurost.  VÕTA MEIEGA ÜHENDUST. Meie büroo spetsialistidel on laialdane kogemus aegumise kohaldamisel kohtumenetlustes ja täitemenetlustes kuna meie põhivaldkonnaks ongi kohtumenetlused ja nõuete aegumisega seotud menetlused (mh maksejõuetusmenetlused).

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

+372 53913710. e-post: info@juristonline.ee

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST JUBA TÄNA

Täname pöördumise eest

Tartu mnt 53, neljas korrus, Tallinn
Tel: +372 53913710

info@juristonline.ee

Jurist Online OÜ

registrikood: 16697115

Pangakonto nr EE837700771008998427

bottom of page