top of page

KOHTUOTSUSE VAIDLUSTAMINE

SISSEJUHATUS:

Tihtipeale pöördutakse JuristOnline.ee õigusbüroosse murega, et olevat saadud negatiivne kohtuotsus maakohtus ja soovitakse seda vaidlustada. Esimese sammuna on oluline kontrollida tähtaega, kuna kohtuotsuse vaidlustamiseks tsiviilkohtumenetluses on ettenähtud 30 päeva alates kohtuotsuse kättesaamisest. Kohtuotsuse vaidlustamise tähtaeg on kirjas kohtuotsuses endas ja Teil tuleks seda kindlasti kontrollida ja sellest kinni pidada. Mittetähtaegselt esitatud apellatsioon- või määruskaebus jääb tulemuseta.

MIDA TASUB KOHTUOTSUSE VAIDLUSTAMISEL MEELES PIDADA?

  1. Loe põhjalikult läbi kohtuotuse tekst ja analüüsi, kas apellatsioon- või määruskaebusel on üleüldse perspektiivi: Apellatsioon- või määruskaebuse esitamise õigus on igal isikul, kuid persektiivitu kaebuse esitamine Ringkonnakohtusse toob Sinule üksnes menetluskulud, kuna kohus jätab need reeglina kaotaja kanda. JuristOnline.ee soovitab kujundada õiguslik seisukoht, mida saada meie spetsialistide abil teostada.

  2. Kohus ei võta reeglina uusi tõendeid vastu apellatsioonkaebuse esitamisel: Ringkonnakohus võtab tõendi vastu üksnes eeldusel, et seda tõendit ei ole varasemalt olnud või selleks on muu oluline põhjus. Reeglina ringkonnakohus ei võta uusi tõendeid vastu, mistõttu on väga oluline, et esitaksid kõik vajalikud tõendid juba esimese astme kohtumenetluses.

  3. Määruskaebuse esitamisel on uute tõendite esitamine võimalik: TsMS § 667 sätestab, et määruskaebust läbivaatav kohus võib vajaduse korral koguda uusi tõendeid. Pea meeles, et määruskaebus esitatakse esimese astme kohtule ja juhul kui kohtunik ei nõustu sellega, siis ta palub vastaspoolel esitada oma seisukoht ja seejärel iseseisvalt esitab määruskaebuse koos toimikuga ringkonnakohtule.

  4. Mis juhtub kui kohus rahuldab apellatsioonkaebuse või määruskaebuse? Kui maakohus rahuldab määruskaebuse ise, siis teeb ta vastava lahendi iseseisvalt. Kui maakohtunik ei nõustu määruskaebusega, siis teeb lahendi ringkonnakohus. Ringkonnakohtul on võimalik teha sisuline lahend ja menetlus lõpetada või saata asi uueks läbivaatamiseks maakohtule. See oleneb sellest, millised rikkumised sisalduvad esimese kohtuastme kohtumääruses või kohtuotsuses.

  5. JuristOnline.ee teenus ja pakkumuse sisu: Kui soovite esitada määruskaebuse või apellatsioonikaebuse probleemidevabalt, siis kahjuks ei saa JuristOnline.ee soovitada Teil isiklikult kaebust koostama hakata. Iga situatsioon on erinev ja meie spetsialistid saavad vajadusel koostada nõuetekohase kaebuse, mis välistab probleemide tekkimise ja täiendava ajakulu. Spetsialistid saavad oma kogemusest lähtuvalt ette arvata, millised on need probleemid, mis vajavad tähelepanu just Teie vaidluses.Kui soovite, et JuristOnline.ee õigusbüroo spetsialistid esindaksid Teid kohtus ja koostaksid Teie nimel kaebuse või vastuse kaebusele, siis teenuse maksumus on alates 300 eurost.  

  6. VÕTA MEIEGA ÜHENDUST. JuristOnline.ee õigusbüroo spetsialistidel on laialdane ja igapäevane kogemus klientide esindamisel maakohtus ja ringkonnakohtus ning määruskaebuste ja apellatsioonkaebuste koostamisel. 

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

+372 53913710. e-post: info@juristonline.ee

Täname pöördumise eest

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST JUBA TÄNA

Tartu mnt 53, neljas korrus, Tallinn
Tel: +372 53913710

info@juristonline.ee

Jurist Online OÜ

registrikood: 16697115

Pangakonto nr EE837700771008998427

bottom of page