top of page

KORTERI VARJATUD PUUDUSED. JuristOnline.ee annab nõu

SISSEJUHATUS:

JuristOnline.ee selgitab, et varjatud puudused on sellised defektid, mis ei ole tavapärase ülevaatuse käigus kergesti märgatavad, kuid mõjutavad kinnisvara kasutatavust, turuväärtust ja ohutust. Selles artiklis uurime, mida mõeldakse kinnisvara varjatud puudustega ning millised on ostja õigused ja õiguslik kaitse, kui selliseid puudusi avastatakse.

Kinnisvara varjatud puudused on defektid, mis on olemas enne kinnisvara müüki, kuid ei ole müüjate poolt ostjale teada antud ega olnud tavapärase ülevaatuse käigus avastatavad. Need puudused võivad olla struktuurilised, tehnilised või muud kinnisvara oluliselt mõjutavad probleemid. Näiteks võivad need hõlmata varjatud veekahjustusi, elektrisüsteemi probleeme, hallitust, varjatud ehitusvigu jms.

TASUB MEELES PIDADA

JuristOnline.ee viitab, kui ostja avastab kinnisvara ostmisel varjatud puuduseid, on tal sõltuvalt asjaoludest mitmeid õigusi:

  1. Kohtuvälise nõudeavalduse tegemine müüjale: Ostjal on kohustus avastatud puudustest viivitamatult müüjale teatada. Kirjalik avaldus annab tõendusväärtuse ning annab müüjale võimaluse probleemidega tegelemiseks.

  2. Õigus nõuda puuduste kõrvaldamist: Ostjal on õigus nõuda müüjalt varjatud puuduste kõrvaldamist. See võib hõlmata remondi tegemist või asenduslahenduse pakkumist.

  3. Õigus lepingust taganemisele: Kui varjatud puuduste ulatus on oluline ja tehtavate korrigeerimistööde maksumus on ebamõistlikult suur, võib ostja taotleda lepingust taganemist ja müügihinna tagastamist (iga situatsioon vajab eraldiseisvat analüüsi JuristOnline.ee juristide poolt).

  4. Kahju hüvitamise õigus: Kui varjatud puudused on põhjustanud ostjale kahju, võib ostjal olla õigus nõuda müüjalt hüvitist tekkinud kahjude eest.

 

Kinnisvara ostmisel on oluline kaaluda mitmeid meetmeid varjatud puuduste vältimiseks ja õigusliku kaitse tagamiseks:

Põhjalik ülevaatus: Enne kinnisvara ostmist on soovitatav läbi viia põhjalik ülevaatus, mille käigus hinnatakse kinnisvara tehnilist seisukorda ja avastatakse võimalikud varjatud puudused.

Ekspertiis: Kui ostja on mures kinnisvara seisukorra osas või kahtlustab varjatud puudusi, võib ta palgata sõltumatu ekspertiisi, et saada ülevaade kinnisvara seisukorrast.

Õigusliku nõustamise saamine: Enne lepingu allkirjastamist on soovitatav konsulteerida pädeva juristiga, et mõista oma õigusi, kohustusi ja võimalikke riske kinnisvara varjatud puuduste suhtes, samuti tuleks kontrollida, et ei esine õiguslike koormati, mis võivad seada takistusi kinnisvara valdamiseks (nt servituudi puudumine jne). 

 

JuristOnline.ee õigusteenus ja pakkumuse sisu: Kui soovite sõlmida korteriomandi või kinnistu müügileping, esitada nõudekiri või sellest taganeda probleemidevabalt, siis kahjuks ei saa JuristOnline.ee soovitada Teil isiklikult selle protsessiga tegelema hakata. Iga situatsioon on erinev ja meie spetsialistid saavad vajadusel konsulteerida Teid ja koostada nõuetekohase dokumendi mis välistab probleemide tekkimise ja täiendava ajakulu. Spetsialistid saavad oma kogemusest lähtuvalt ette arvata, millised on need probleemid, mis vajavad tähelepanu just Teie asjas. Kui soovite, et JuristOnline.ee õigusbüroo spetsialistid esindaksid Teid läbirääkimistel ja vajadusel nõustaksid müügitehingu sõlmimisel, siis teenuse maksumus on alates 50 eurot, tutvu hinnakirjaga SIIN.

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST. JuristOnline.ee õigusbüroo spetsialistidel on laialdane ja igapäevane kogemus müügitehingute ettevalmistamisel, klientide nõustamisel ja varjatud puuduste üle õigusvaidluste pidamisel kohtus. www.juristonline.ee

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

+372 53913710. e-post: info@juristonline.ee

Täname pöördumise eest

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST JUBA TÄNA

Tartu mnt 53, neljas korrus, Tallinn
Tel: +372 53913710

info@juristonline.ee

Jurist Online OÜ

registrikood: 16697115

Pangakonto nr EE837700771008998427

bottom of page