top of page

Laimava faktiväite ümberlükkamine

Sissejuhatus:

Inimesed seisavad tihti silmitsi olukordadega, kus nende mainet kahjustatakse laimavate faktiväidetega, muuhulgas internetis. Õnneks on olemas mitmeid võimalusi selliste väidete ümberlükkamiseks ja enda õiguste kaitsmiseks ning tänaseks on väljakujunenud ka kindel kohtupraktika. Selles artiklis vaatleme kahtuvälist ja kohtulikku võimalust, mida JuristOnline.ee saab kasutada Sinu õiguste kaitsmisel laimavate faktiväidete vastu võitlemiseks.

Laimava faktiväite kahtuväline ümberlükkamine

 

Kahtuväline ümberlükkamine hõlmab tegevusi, mille eesmärk on vaidlustada laimav faktiväide ilma kohtusse pöördumata ja saavutada kohtuväline kokkulepe. See võib olla kiirem ja kulutõhusam lahendus. Tuleb meles pidada, et lisaks faktiväite ümberlükkamisele on Sinul õigus nõuda moraalse kahju hüvitamist ja JuristOnline.ee-le tasutud õigusabikulude hüvitamist.

 

Otsekontakt väite esitajaga JuristOnline.ee poolt

 

Esmane samm kahtuvälisel ümberlükkamisel on teostada analüüs, kujundada õiguslik seisukoht ja võtta nõudekirja teel ühendust isikuga, kes tegi laimava faktiväite. Oluline on olla viisakas ja asjalik, tuues välja tõendid, mis faktiväite ümber lükkavad. Seejuures on oluline, et kohtupraktika kohaselt just ebaõige faktiväite kitjutanud isik peab tõendama, et faktiväide on tõene ja esitama tõendid.

 

Vastulause avaldamine ja toimingud menetluse kestel

 

Kui laimav faktiväide on avaldatud meedias või sotsiaalmeedias, võib vastulause avaldamine olla võimalus olukorra parandamiseks. Meediaväljaannetele või sotsiaalmeedia platvormidele kirjutatud avalik vastulause võimaldab teavitada laiema avalikkuse faktide õigsusest ning aidata kaasa faktiväite parandamisele. Samas tuleb arvestada, et faktiväite avaldanud isik peab esitama faktiväite ümberlükkamise samal viisil nagu ta on avaldanud faktiväite. Ehk juhul kui ta on avaldanud seda oma Facebook konto seinal, siis ka vabandus peab olema avaldatud samal viisil. Muud varianti Eesti kohtusüsteem ja kohtupraktika ette ei näe.

 

Veebikustutamine ja muud variandid

 

Mõnikord on võimalik eemaldada laimavat teavet veebist, pöördudes otseselt veebilehe või platvormi poole, kes võib sellise teabe eemaldada. Samuti võib mõnel juhul olla võimalik kasutada isikuandmete kaitse seadust, et nõuda ebaõigete või laimavate väidete eemaldamist. Need on pigem erandlikud juhtumid ning on suunatud Teile tekkiva kahju vähendamisele.

Kohtulik võimalus laimava faktiväite ümberlükkamiseks

 

Kui kahtuväline ümberlükkamine ei anna soovitud tulemusi või kui tegemist on eriti tõsise laimuga, saab pöörduda kohtusse, JuristOnline.ee juristid on valmis Teid aitama. Kohtulik võimalus pakub tõsisemat õiguskaitset ja võimalust hüvitise saamiseks kahju eest, mida laimav faktiväide on põhjustanud. JuristOnline.ee  juristid saavad koostada hagiavalduse ja nõuda lisaks faktiväite ümberlükkamisele välja mõista vastaspoolelt ka mittevaralise kahju ja menetluskulud.

Kaebetähtaeg

 

Oluline on meeles pidada, et igal nõudel on oma kaebeaeg, mis tähendab, et teatud aja möödumisel ei pruugi enam olla võimalik kohtusse pöörduda laimava faktiväite pärast. Seetõttu peaksid otsima õigusabi võimalikult varakult.

 

Tõendite kogumine

 

Kohtumenetlus nõuab tõendite kogumist, mis toetavad väidet, et faktiväide on laimav ja vale. Tõendite hulka võivad kuuluda tunnistajate ütlused, dokumendid, ekspertiisid ja muud asjakohased tõendid. Pöördu JuristOnline.ee juristide poole, et aru saada, kas Sinu asjal on perspektiivi ning milline võiks olla mittevaralise kahju summa, mis kuulub hüvitamisele.

 

Õiguskaitse ja hüvitise taotlemine

 

Kohtulik võimalus võimaldab taotleda õiguskaitset, mille tulemusel võib kohtuotsus nõuda faktiväite eemaldamist, keelata selle levitamise või nõuda ümberlükkamist. Lisaks võib kohtuotsus määrata hüvitise maksmise isikule, kelle mainet on kahjustatud.

 

Kokkuvõte

 

Laimavad faktiväited võivad tekitada tõsist kahju inimeste mainele ja elule. Oluline on alati konsulteerida pädeva juristiga, et leida kõige sobivam lähenemisviis olukorrale. JuristOnline.ee juristid tegelevad laimukaasustega igapäevaselt ja omavad laialdast kogemust nii kohtuväliste kui ka kohtumenetluste puhul.

VÕTA ÜHENDUST JuristOnline.ee'ga ja broneeri aeg konsultatsiooniks www.juristonline.ee. Sinu mugavuseks on konsultatsiooni võimalik teostada nii büroos, telefoni, video kui ka e-posti teel.

 

Sinu JuristOnline.ee. Oìgusabi just siis kui Sa seda vajad.

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

+372 53913710. e-post: info@juristonline.ee

Täname pöördumise eest

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST JUBA TÄNA

Tartu mnt 53, neljas korrus, Tallinn
Tel: +372 53913710

info@juristonline.ee

Jurist Online OÜ

registrikood: 16697115

Pangakonto nr EE837700771008998427

bottom of page