top of page

LAENULEPING, JURISTI ABI LAENULEPINGU KOOSTAMISEL

SISSEJUHATUS:

JuristOnline.ee selgitab, et laenuleping on üks levinumaid lepingutüüpe, mis on seotud rahalise vahendamisega. See on kokkulepe kahe osapoole vahel, kus üks pool (laenuandja) annab teisele poolele (laenusaaja) rahasumma, mille laenusaaja kohustub tagasi maksma kindlaksmääratud tingimustel. Laenulepingu õiguslikuks korrektseks vormistamiseks ja osapoolte huvide kaitseks on oluline mõista selle lepingu aluseid ja õiguslikke aspekte.

TASUB MEELES PIDADA

JuristOnline.ee viitab, et laenulepingu koostamisel tuleb arvestada mitmete oluliste elementidega, mis aitavad määratleda lepingu tingimused ja osapoolte õigused ning kohustused.

  1. Laenusumma ja intress: Laenulepingus peab olema täpselt välja toodud laenusumma, mida laenuandja laenab laenusaajale. Samuti tuleb määratleda intressimäär, mille alusel laenusaaja peab tasuma laenusummale lisanduvat intressi.

  2. Tagasimaksmise tähtaeg: Laenulepingus tuleb selgelt määratleda laenusaajale tagasimaksmise tähtaeg. See hõlmab nii laenusumma kui ka intresside tagasimaksmist, kusjuures tähtajad tuleks välja tuua konkreetsete kuupäevadena või muude selgete tingimustena. Võimalik on sõlmida ka tähtaja laenuleping, kuid selle tingimused ja laenu tagastamise võimalused/viisid tasub arutada JuristOnline.ee juristiga. Iseseisvalt võib vaadata võlaõigusseaduse § 398 tingimusi.

  3. Tagatised: Mõnel juhul võib laenuandja nõuda tagatise esitamist, mis toimib laenusaaja poolt antud tagasimaksmiskohustuse tagamiseks. Tagatis võib olla vara, näiteks kinnisvara, sõiduk või muu väärtuslik eseme, mille laenusaaja annab laenuandjale, kui ta ei suuda laenu tagasi maksta vastavalt kokkulepitud tingimustele.

  4. Viivis ja trahvid: Laenulepingus tuleks kirjeldada viivist või trahve, mida rakendatakse juhul, kui laenusaaja ei suuda laenu õigeaegselt tagasi maksta või rikub muid lepingutingimusi.

  5. Lepingu ülesütlemise õigus: Mõnikord võib laenusaajal olla õigus leping üles öelda, kuid enne ülesütlemisavalduse tegemist kindlasti konsulteeri JuristOnline.ee spetsialistiga.

  6. Lepingulised õigused ja kohustused: Laenulepingus tuleb selgelt määratleda nii laenuandja kui ka laenusaaja õigused ja kohustused, et vältida ebamäärasust ja potentsiaalseid vaidlusi lepingu täitmisel.

  7. Pea meeles, et Eesti kohtupraktika kohustab just laenuandjat tõendama, et laen oli faktiliselt üle antud, seega ei saa me Teile soovitada sularahas laenu andmist, enamgi kui seda tehakse ilma tunnistajate juuresolekuta

 

JuristOnline.ee õigusteenus ja pakkumuse sisu: Kui soovite koostada laenuleping või üles öelda lepingu probleemidevabalt, siis kahjuks ei saa JuristOnline.ee soovitada Teil isiklikult selle protsessiga tegelema hakata. Iga situatsioon on erinev ja meie spetsialistid saavad vajadusel konsulteerida Teid ja koostada nõuetekohase dokumendi mis välistab probleemide tekkimise ja täiendava ajakulu. Spetsialistid saavad oma kogemusest lähtuvalt ette arvata, millised on need probleemid, mis vajavad tähelepanu just Teie asjas. Kui soovite, et JuristOnline.ee õigusbüroo spetsialistid esindaksid Teid läbirääkimistel ja vajadusel koostaksid laenulepingu, siis teenuse maksumus on alates 100 eurot, tutvu hinnakirjaga SIIN.

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST. JuristOnline.ee õigusbüroo spetsialistidel on laialdane ja igapäevane kogemus laenulepingute koostamisel, klientide nõustamisel ja laenulepingute üle õigusvaidluste pidamisel kohtus. www.juristonline.ee

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

+372 53913710. e-post: info@juristonline.ee

Täname pöördumise eest

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST JUBA TÄNA

Tartu mnt 53, neljas korrus, Tallinn
Tel: +372 53913710

info@juristonline.ee

Jurist Online OÜ

registrikood: 16697115

Pangakonto nr EE837700771008998427

bottom of page