top of page

SUHTLEMISKORD ALAEALISE LAPSEGA

EESMÄRK

JuristOnline.ee selgitab, et lahus elavate vanemate ja alaealiste laste vahelise suhtluse reguleerimine on ülimalt oluline, et tagada lapse heaolu ja stabiilsus. Vanema suhtlemiskorra kindlaksmääramine aitab luua struktureeritud keskkonna, kus lapsega suhtlemine toimub korrapäraselt ja lapse parimates huvides. Selles artiklis käsitleme vanema suhtlemiskorra olulisi õiguslikke aspekte ning pakume nõuandeid, kuidas tagada sujuv suhtlus lahutuse või lahkumineku järel.

MIDA TASUB SILMAS PIDADA?

  1. Vanema suhtlemiskorra määramine: Vanemate suhtlemiskorra kindlaksmääramiseks võivad nad koostada omavahel kokkuleppe, mis käsitleb suhtlemise sagedust, kestust ja kohtumispaiku. Kui vanemad ei jõua omavahel kokkuleppele, võib kohus määrata suhtlemiskorra, võttes aluseks lapse parimad huvid.

  2. Lapse huvid esikohal: Kõige olulisem tegur vanema suhtlemiskorra määramisel on alati lapse huvid. Kohtul tuleb hinnata, kuidas suhtlemiskord mõjutab lapse heaolu, arengut ja emotsionaalset tervist. Suhtlemiskorra eesmärk peaks olema toetada tervislikku suhet lapse ja mõlema vanema vahel.

  3. Paindlikkus ja kohandatavus: Vanema suhtlemiskorras võiks olla piisavalt paindlikkust, et arvestada lapse muutuvate vajadustega. Näiteks võib suhtlemiskorda vajadusel kohandada vastavalt lapse vanusele, koolikohustustele või muudele olulistele asjaoludele.

  4. Järjepidevus ja suhtluskanalid: Oluline on tagada järjepidevus suhtlemiskorras ning kokku leppida suhtluskanalites (näiteks telefonikõned, videokõned, e-post), mis võimaldavad regulaarset kontakti lapse ja vanema vahel.

  5. Suhtlemiskorra täitmine: Mõlemal vanemal on kohustus järgida kindlaksmääratud suhtlemiskorda. Kui mõni takistus takistab suhtlemiskorra täitmist, tuleks vastastikusel kokkuleppel otsida lahendusi või vajadusel pöörduda kohtu poole muudatuste tegemiseks.

  6. Suhtlemiskorra rikkumine: Kui üks vanematest rikub tahtlikult suhtlemiskorda või takistab lapsel teise vanemaga suhelda, võib see olla õigusliku vastutuse aluseks. Sel juhul on võimalik pöörduda kohtu poole ja taotleda suhtlemiskorra täitmist või muutmist. Kohtulahendi muutmine toimub LLEPITUSMENETLUSE nimetuse kandva menetluse raames, mis ei pruugi omada midagi ühist lepitusega, vaid kohus saab vastavalt avalduses sätestatud nõuetele. 

 

Kokkuvõtvalt, vanema suhtlemiskorra kindlaksmääramine on oluline osa lahus elavate vanemate ja alaealiste laste vaheliste suhete reguleerimisest. Lapse huvid peaksid alati olema esikohal ning suhtlemiskord peaks toetama lapse tervislikku arengut ja heaolu. Paindlikkus, järjepidevus ning aus ja avatud suhtlus vanemate vahel on võtmetegurid, mis aitavad tagada sujuva ja toetava suhte lapse ja mõlema vanema vahel pärast lahkuminekut või lahutust. Vajadusel on soovitatav konsulteerida kogenud JuristOnline.ee juristiga, et tagada suhtlemiskorra kindlaksmääramine, mis vastab parimal moel teie pere vajadustele ja lapse huvidele.

Juhul kui soovite õigusnõu, avalduse koostamist või esindust või kohtus, siia võtke meiega ühendust www.juristonline.ee. Õigusabi just siis kui Sa seda vajad. JuristOnline.ee

Sinu JuristOnline.ee. Oìgusabi just siis kui Sa seda vajad.

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

+372 53913710. e-post: info@juristonline.ee

Täname pöördumise eest

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST JUBA TÄNA

Tartu mnt 53, neljas korrus, Tallinn
Tel: +372 53913710

info@juristonline.ee

Jurist Online OÜ

registrikood: 16697115

Pangakonto nr EE837700771008998427

bottom of page