top of page

KOHTUEELNE NÕUDEKIRI, HAGIHOIATUS

SISSEJUHATUS:

JuristOnline.ee selgitab, et hagihoiatus on teade, mida isik saab enne hagiavalduse esitamist kohtule. See annab vastaspoolele teada, et kui nõude täitmist ei toimu määratud tähtaja jooksul, siis kavatsetakse kohtusse pöörduda ja esitada ametlik hagiavaldus. Hagihoiatuse eesmärk on anda viimane võimalus vaidluse lahendamiseks väljaspool kohtusaali ning vältida kohtumenetlusele kuluvaid ressursse ja aega. Tasub ka meeles pidada, et juhul kui hagihoiatust ei tehta ja kohtusse pöördumine on vastaspoole jaoks üllatav ja ta võtab hagi kohe õigekst, siis on kohtul olemas protsessuaalne võimalus jätta menetluskulud hageja kanda.

TASUB MEELES PIDADA

JuristOnline.ee viitab, et hagihoiatus peab olema selge ja täpne ning märkima ära tähtaja, mille jooksul nõude täitmist oodatakse. Samuti peaks hagihoiatus sisaldama teavet, milliseid meetmeid võidakse kohtusse pöördumisel kasutada ning milliseid õigusi ja kohustusi see vastaspoolele kaasa toob.

Kohtueelne nõudekiri ja hagihoiatus on suunatud võlaõiguslike vaidluste ennetamisele ja õiglasele lahendamisele. Nende kasutamine võib aidata vältida kohtusse minekut ning saavutada kokkulepe väljaspool kohtusaali.

 

Samas, kui vastaspool ei reageeri või keeldub nõude täitmisest, on õiguslikuks jätkuks tõsisemad õiguskaitsevahendid, sh ametliku hagiavalduse esitamine kohtule. JuristOnline.ee pädeva juristi nõuanded ja abi on olulised nende õiguslike vahendite õiguspäraseks ja tõhusaks kasutamiseks.

MIKS ON KOHTUEELSE NÕUDEKIRJA KOOSTAMINE KASULIK?

Kohtueelse nõudekirja koostamine on ettevaatusabinõu, mis võimaldab isikul teavitada vastaspoolt oma õigusnõuetest ja nõuda võlgnevuse täitmist enne kohtusse pöördumist. Nõudekirjas tuleb selgelt väljendada nõude alused, summa ja tähtaeg, millega vastaspool peab nõude täitma.

Kohtueelne nõudekiri on mõeldud tõendina sellest, et võlgnikule on nõudest teatatud ja talle on antud võimalus selle täitmiseks. See on oluline dokument, millel võib olla tulevikus kaalu õigusvaidluse käigus. Erinevate lepinguliste kohustuste rikkumiste korral on nõudekiri hädavajalik ja peab olema esitatud seaduses sätestatud tähtaja jooksul. Majandus- ja kutsetegevusest aga vahest viivitamatult.

JuristOnline.ee õigusteenus ja pakkumuse sisu: Kui soovite esitada kohtuvälise nõudekirja, hagihoiatuse või hagiavalduse kohtule probleemidevabalt, siis kahjuks ei saa JuristOnline.ee soovitada Teil isiklikult hagihoiatust või hagiavaldust koostama hakata. Iga situatsioon on erinev ja meie spetsialistid saavad vajadusel koostada nõuetekohase hagihoiatuse, hagiavalduse või vastuse, mis välistab probleemide tekkimise ja täiendava ajakulu. Spetsialistid saavad oma kogemusest lähtuvalt ette arvata, millised on need probleemid, mis vajavad tähelepanu just Teie vaidluses. Kui soovite, et JuristOnline.ee õigusbüroo spetsialistid esindaksid Teid kohtueelses menetluses, kohtus ja koostaksid hagiavalduse, siis võtke meiega ühendust www.juristonline.ee

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST. JuristOnline.ee õigusbüroo spetsialistidel on laialdane ja igapäevane kogemus probleemide lahendamisel kohtuväliselt ja kohtulikul teel. www.juristonline.ee ja õigusnõu maksumus algab alates 20 eurost. TUTVU JuristOnline.ee HINNAKIRJAGA SIIN.

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

+372 53913710. e-post: info@juristonline.ee

Täname pöördumise eest

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST JUBA TÄNA

Tartu mnt 53, neljas korrus, Tallinn
Tel: +372 53913710

info@juristonline.ee

Jurist Online OÜ

registrikood: 16697115

Pangakonto nr EE837700771008998427

bottom of page