top of page

MÜÜGILEPING, JURISTI ABI MÜÜGILEPINGUST TULENEVATE ÕIGUSTE KAITSMISEL

SISSEJUHATUS:

JuristOnline.ee selgitab, et müügileping on üks levinumaid ja olulisemaid lepingutüüpe ärimaailmas. See on kokkulepe kahe osapoole vahel, kus müüja nõustub müüma ja ostja nõustub ostma kindla vara või teenuse vastavalt kokkulepitud tingimustele. Müügilepinguga tagatakse mõlema osapoole õigused ja kohustused ning see aitab luua turvalise ja usaldusväärse ostu-müügi suhte. Selles artiklis uurime müügilepingu olulisust, selle põhielemente ja õiguslikke aspekte.

TASUB MEELES PIDADA

JuristOnline.ee viitab, et peaksite müügilepingu puhul pidama silmas vähemalt järgnevat:

  1. Osapoolte identifitseerimine: Müügilepingus tuleb selgelt määratleda müüja ja ostja isiklikud andmed, näiteks nimi, aadress ja kontaktandmed. See tagab lepingu osapoolte selguse ja üheselt mõistetavuse.

  2. Müüdava vara või teenuse kirjeldus: Müügilepingus tuleb täpselt kirjeldada, milline vara või teenus on müügis. Kirjeldus peaks olema piisavalt detailsed, et osapooled saaksid täpselt aru, millest lepingu alusel räägitakse. Erilist tähelepanu tasub pöörata ka müügilepingu eseme kvaliteedi kirjeldusele, kuna kokkuleppe puudumise korral peab asi vastama vähemalt keskmisele kvaliteedile.

  3. Hind ja tasumistingimused: Müügilepingus tuleb määratleda müüdava vara või teenuse hind ning tasumise viis ja tähtajad. See hõlmab kõiki maksetega seotud üksikasju, nagu makseviisid, maksetähtajad ja võimalikud deposiidid.

  4. Omandiõiguse üleminek: Müügilepingus tuleb selgelt määratleda, millal omandiõigus müüdavale varale üle läheb. Enamasti toimub see pärast kogu müügisumma tasumist, kuid mõnikord võib olla kokkulepitud erinevad tingimused.

  5. Tagatised ja garantii: Müügilepingus võib olla säte tagatiste või garantiide kohta, mis kaitsevad ostjat juhul, kui müüdav vara või teenus ei vasta kokkulepitud tingimustele või on defektne.

  6. Lepingu lõpetamise tingimused: On oluline, et müügilepingus oleksid määratletud tingimused, millal leping võib lõppeda või tühistada ning millised on selle tagajärjed.

 

JuristOnline.ee õigusteenus ja pakkumuse sisu: Kui soovite koostada müügilepingu või sellest taganeda, esitada nüõudekirja probleemidevabalt, siis kahjuks ei saa JuristOnline.ee soovitada Teil isiklikult selle protsessiga tegelema hakata. Iga situatsioon on erinev ja meie spetsialistid saavad vajadusel konsulteerida Teid ja koostada nõuetekohase dokumendi mis välistab probleemide tekkimise ja täiendava ajakulu. Spetsialistid saavad oma kogemusest lähtuvalt ette arvata, millised on need probleemid, mis vajavad tähelepanu just Teie asjas. Kui soovite, et JuristOnline.ee õigusbüroo spetsialistid esindaksid Teid läbirääkimistel ja vajadusel koostaksid nõudekirja, müügilepingu, taganemisavalduse, siis teenuse maksumus on alates 100 eurot, tutvu hinnakirjaga SIIN.

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST. JuristOnline.ee õigusbüroo spetsialistidel on laialdane ja igapäevane kogemus müügilepingute koostamisel, klientide nõustamisel ja müügilepingute üle õigusvaidluste pidamisel kohtus. www.juristonline.ee

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

+372 53913710. e-post: info@juristonline.ee

Täname pöördumise eest

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST JUBA TÄNA

Tartu mnt 53, neljas korrus, Tallinn
Tel: +372 53913710

info@juristonline.ee

Jurist Online OÜ

registrikood: 16697115

Pangakonto nr EE837700771008998427

bottom of page