top of page

Alaealise lapse  hooldusõiguse/otsustusõigus. Taotlemine ja õiguslikud aspektid

SISSEJUHATUS:

JuristOnline.ee selgitab, et alaealise lapse suhtes hooldusõiguse ja otsustusõiguse saamine on oluline samm, mis võimaldab isikul võtta vastutuse lapse eest hoolitsemise ning tema elu oluliste otsuste tegemise eest. See võib olla vajalik olukordades, kus lapsevanemad ei saa või ei soovi täita hooldusõigust või otsustusõigust ning lapse huvides on see üle anda teisele isikule. Kõige sagedam juhtub on see, kui üks vanematest ei osale lapse elus või temaga ei ole võimalik otsustada teatud last puudutavate õiguste üle.

HOOLDUSÕIGUSE/OTSUSTUSÕIGUSE TAOTLEMINE

Eestis reguleerib alaealise lapse suhtes hooldusõiguse ja otsustusõiguse saamist perekonnaseadus. Selleks, et isik saaks taotleda hooldusõigust või otsustusõigust, peavad olema täidetud teatud õiguslikud nõuded. Oluline on tagada, et avaldus kohtusse oleks kooskõlas lapse parimate huvidega ning vastaks Eesti seadusandlusele,

Hooldusõiguse ja otsustusõiguse saamine võib ainul ühel viisil. Kui isik soovib hooldusõiguse ja otsustusõiguse saamist, kuid lapsevanemad on elus ning teovõimelised, võib see toimuda nende omavahelisel kokkuleppel. Selleks tuleb esitada avaldus kohtule ning tagada, et see oleks lapses huvides ning vastaks perekonnaseaduses sätestatud tingimustele. Protsessi kaasatakse nii lapse advokaat kui ka KOV esindaja, kes seisavad lapse huvide eest. Kuna hooldusõiguse ja otsustusõiguse üleandmine on võimalik üksnes kohtumenetluse raames. Seda õigust ei ole võimalik üle anda notaris või muus institutsioonis.

Kui vanemad ei ole võimelised hooldusõigust ja otsustusõigust täitma või ei soovi seda teha, võib isik taotleda hooldusõiguse ja otsustusõiguse määramist kohtu poolt. Selleks tuleb esitada avaldus kohtule ning põhjendada, miks see on lapse huvides. Kohtul on alati kohustus teha otsus, mis arvestab lapse vajadusi, arengut ning turvalisust ning on kooskõlas perekonnaseaduse ning teiste seadustega.

Hooldusõiguse ja otsustusõiguse saamine ei tähenda, et isik saab täieliku õiguse lapse üle otsustada. Oluline on tagada, et lapsel säiliks õigus suhelda oma vanematega ning saada emotsionaalset tuge. Samuti võib olla vajalik tasuda elatist (vt elatise kohta SIIT), kui see on vajalik lapse igapäevase heaolu tagamiseks.

 

JuristOnline.ee võib öelda, et alaealise lapse suhtes hooldusõiguse ja otsustusõiguse saamine on Eestis reguleeritud perekonnaseadusega ning selle taotlemine võib toimuda omavahelisel kokkuleppel või kohtuotsusega. Oluline on tagada, et taotlus oleks lapse huvides ning vastaks õiguslikele nõuetele. Hooldusõiguse ja otsustusõiguse saamine võimaldab isikul võtta vastutuse lapse eest hoolitsemise ja tema elu oluliste otsuste tegemise eest ning tagada lapse turvaline ja toetav keskkond tema kasvamiseks ja arenemiseks.

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST. JuristOnline.ee õigusbüroo spetsialistidel on laialdane ja igapäevane kogemus hooldusõiguse/otsustuõiguse kohtumenetlustes. Konsultatsioonio hind alates 20 eurot. Tutvu hinnakirjaga SIIN.

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

+372 53913710. e-post: info@juristonline.ee

Täname pöördumise eest

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST JUBA TÄNA

Tartu mnt 53, neljas korrus, Tallinn
Tel: +372 53913710

info@juristonline.ee

Jurist Online OÜ

registrikood: 16697115

Pangakonto nr EE837700771008998427

bottom of page