top of page

TÖÖÕIGUS

Tööõiguse valdkond on äärmiselt oluline nii töötajatele kui ka tööandjatele. Tööõigus tagab töösuhte õiglase toimimise ning aitab ennetada või lahendada võimalikke konflikte töökeskkonnas. JuristOnline.ee juristid on spetsialiseerunud tööõigusele ja pakuvad mitmeid olulisi teenuseid, mis aitavad teie ettevõttel või teie isiklikel töösuhetel sujuvalt toimida.

  1. Töölepingute koostamine ja läbivaatamine: Meie juristid aitavad teil koostada töölepinguid, mis vastavad kõigile seaduslikele nõuetele ning kaitsevad teie õigusi ja huve. Samuti aitame läbi vaadata juba olemasolevaid töölepinguid ning vajadusel teha nende parandusi ja täiendusi.

  2. Töövaidluste lahendamine: Kui tekib vaidlus töösuhte osas, siis on oluline omada kompetentset juristi, kes suudab efektiivselt lahendada erinevaid tööõigusega seotud vaidlusi. Meie juristid on kogenud töövaidluste lahendamisel ning aitavad leida õiglase ja jõukohase lahenduse nii töötajatele kui ka tööandjatele, vajadusel esindades Teid Töövaidluskomisjonis või kohtus.

  3. Tööõiguslikud koolitused: Ettevõtete ja organisatsioonide töötajad vajavad pidevat teadmiste täiendamist tööõiguse valdkonnas. Pakume koolitusi ja seminare, kus selgitame tööõiguse olulisi aspekte ning aitame vältida võimalikke õiguslikke probleeme töökeskkonnas.

  4. Personalijuhtimise nõustamine: Tööõigus on tihti seotud personalijuhtimise küsimustega. Meie juristid pakuvad nõustamist ja juhendamist personalijuhtimise valdkonnas, et aidata Teil mõista ja järgida kõiki tööõigusega seotud õigusakte ning tagada õiglane ja efektiivne personalipoliitika.

TEIL ON VÕIMALIK TELLIDA JURISTONLINE.EE-st KÕIKI TÖÖÕIGUSEGA SEOTUD TEENUSEID, VAJADUSEL TEOSTAVAD JURISTID KONSULTATSIOONI KA VIDEO TEEL

 

TUTVU HINNAKIRJAGA SIIN.

bottom of page