top of page

KINDLUSTUSE OTSUSE VAIDLUSTAMINE TULEMUSTASU ALUSEL

Kui kindlustusandja teeb kindlustusvõtjale ebasoodsa otsuse, on kindlustusvõtjal õigus vaidlustada see otsus. Kui kindlustusvõtja ei ole rahul pakutava hüvitise suuruse või otsusega keelduda hüvitise maksmisest, on tal mitmeid samme, mida ta saab ette võtta. 

  1. Kontakt kindlustusandjaga: Esimene samm on võtta ühendust kindlustusandjaga ja selgitada välja, miks otsus tehti ja millised on selle alused. Mõnikord võib lihtne arusaamatus olla põhjuseks, miks hüvitist esialgu ei maksta.

  2. Esita täiendav dokumentatsioon: Kui kindlustusandja vajab täiendavat dokumentatsiooni või tõendeid kindlustusjuhtumi kohta, tuleb need esitada nii kiiresti kui võimalik.

  3. Vaidlustuse esitamine kindlustusandjale: Kui kindlustusvõtja ei saavuta kindlustusandjaga kokkulepet või rahuldavat vastust, võib ta esitada ametliku vaidlustuse. Vaidlustus tuleks esitada kirjalikult ja selles tuleks esitada selge ja põhjendatud argumentatsioon.

  4. Võta ühendust kindlustusvahendajaga: Kui kindlustuspoliisi osteti kindlustusvahendaja kaudu, võib kindlustusvõtja pöörduda ka vahendaja poole, et saada nõu ja tuge vaidluse lahendamisel.

  5. Kui eeltoodu pole Sulle edu toonud, siis pöördu JuristOnline.ee juristi poole. JuristOnline.ee-st saad tellida teenust ka tulemustasu põhimõttel, ehk esitame Sinu nimel nõudekirja kindlustusandjale ning juhul kui kindlustuse poolt väljamaksmisele kuuluv summa suureneb, siis tasud JuristOnline.ee-le protsenti summast, mille võrra hüvitis on suurenenud. 

  6. Pöördu LKF-i või kohtusse: Kui kindlustusvõtja ei saa kindlustusandjaga kokkuleppele jõuda ja tunneb, et teda on ebaõiglaselt koheldud, võib ta kaaluda pöördumist vastava kindlustusjärelevalveasutuse poole või kohtusse.

Kasutage JuristOnline.ee juristi nõustamist

Kindlustusvaidluste lahendamine võib olla keeruline ja tehniline protsess. Seetõttu on soovitatav pöörduda juristi poole, kes omab ekspertiisi kindlustusõiguse valdkonnas. Jurist aitab kindlustusvõtjal mõista oma õigusi, selgitab keerulisi õiguslikke mõisteid, aitab esitada tugevaid argumente ja võib esindada klienti vaidluste lahendamisel. Juristi kaasamine võib suurendada võimalusi saavutada õiglane ja rahuldust pakkuv hüvitis kindlustusjuhtumi korral.

TEIL ON VÕIMALIK TELLIDA JURISTONLINE.EE-st KÕIKI KINDLUSTUSÕIGUSEGA SEOTUD TEENUSEID, VAJADUSEL TEOSTAVAD JURISTID KONSULTATSIOONI KA VIDEO TEEL

 

TUTVU HINNAKIRJAGA SIIN.

bottom of page