top of page

KAASOMANDI LÕPETAMINE

SISSEJUHATUS:

Tihtipeale pöördutakse JuristOnline.ee õigusbüroosse murega, et olevat pärinud kaasomandi osa ja ei teata, millega sellega peale hakata. Kuna teine kaasomanik ei nõustu oma kaasomandi osa müüma ega üleüldse probleemi lahendama. Samas elab teine kaasomanik korteris või majas edasi. Taolised pöördumised JuristOnline.ee õigusbüroosse tekivad ka elukaaslaste lahkumineku puhul kui omavahelist lahendust ei suudeta leida. 

MIDA TASUB KAASOMANDI JAGAMISEL MEELES PIDADA?

  1. Kohus lõpetab kaasomandi olenemata vastaspoole tahtest: Asjaõigusseaduse § 77 lg 1 sätestab, et kaasomandi lõpetamisel jagatakse asi vastavalt kaasomanike kokkuleppele. Sama sätte lõike 2 kohaselt kui kaasomanikud ei saavuta kokkulepet kaasomandis oleva asja jagamise viisi suhtes, otsustab kohus hageja nõudel kas jagada asi kaasomanike vahel reaalosades, anda asi ühele või mitmele kaasomanikule, pannes neile kohustuse maksta teistele kaasomanikele välja nende osad rahas, või müüa asi avalikul või kaasomanikevahelisel enampakkumisel ning saadud raha jagada kaasomanike vahel vastavalt nende osa suurusele.  

  2. Kohus jagab asja üksnes viisil nagu on taotletud hagiavalduses või vastuhagiavalduses: Kohus või muu vaidlust lahendav organ võtab nõude nõude menetlusse ja teeb otsuse üksnes esitatud hagiavalduse või vastuhagiavalduse piirides. Seega, juhul kui soovite, et kohus jagaks asja Teie pool pakutud viisil, siis võib esineda vajadus hagiavalduse esitamiseks.

  3. Hüpoteekide kustutamine ei toimu automaatselt: Hüpoteeke saab kustutada müües kaasomandi eset ja enne kaasomanikele väljamaksete tegemist tasudes raha hüpoteegipidajatele. Praktikas on selline asi võimalik pigem kokkuleppel või asja müümisel avalikul enampakkumisel. Selleks, et kujundada seisukoht võimaluste osas, võtke ühendust JuristOnline.ee spetsialistidega www.juristonline.ee

  4. Mis juhtub kui kohus rahuldab hagiavalduse kaasomandi jagamiseks? Kui kohtuotsus jõustub ja teine pool ei nõustu seda vabatahtlikult täitma, siis tuleb pöörduda kohtutäituri poole. Selleks, et ei tekiks täiendavaid probleeme täitemenetluses, siis tasub taotleda kohtult märkima kohtuotsuses kohtuotsuse täitmise viisi (nt väljaostu puhul: kõigepealt raha tasumine ja seejärel omandi üleandmine, ehk seada need sõltuvusse). Iga detail peab olema kohtuotsuse resolutsioonis väga täpselt kirja pandud.

  5. Kas on oluline, et vastaspool on juba esitanud hagi kaasomandi jagamiseks Teie vastu? Pidage meeles, et kohtule tuleb alati tähtaegselt vastata, vastasel juhul rahuldab kohus hagi tagaseljaotsusega, ehk sama sõnastusega ja ulatuses nagu hageja on hagiavalduses palunud.

  6. JuristOnline.ee teenus ja pakkumuse sisu: Kui soovite teostada kaasomandi jagamise probleemidevabalt, siis kahjuks ei saa JuristOnline.ee soovitada Teil isiklikult hagiavaldust koostama hakata. Iga situatsioon on erinev ja meie spetsialistid saavad vajadusel koostada nõuetekohase hagiavalduse, mis välistab probleemide tekkimise ja täiendava ajakulu. Spetsialistid saavad oma kogemusest lähtuvalt ette arvata, millised on need probleemid, mis vajavad tähelepanu just Teie vaidluses.Kui soovite, et JuristOnline.ee õigusbüroo spetsialistid esindaksid Teid kohtus ja koostaksid Teie nimel hagiavalduse või vastuhagiavalduse, siis teenuse maksumus on alates 300 eurost.  

  7. VÕTA MEIEGA ÜHENDUST. JuristOnline.ee õigusbüroo spetsialistidel on laialdane ja igapäevane kogemus kaasomandi ja ühisomandi jagamisel. 

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

+372 53913710. e-post: info@juristonline.ee

Täname pöördumise eest

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST JUBA TÄNA

Tartu mnt 53, neljas korrus, Tallinn
Tel: +372 53913710

info@juristonline.ee

Jurist Online OÜ

registrikood: 16697115

Pangakonto nr EE837700771008998427

107ebb_217820800bc740c696d0ae1d9972a35c_mv2.webp
diplom filoloogia.webp
59999819_643547719403823_841667562416426.webp
bottom of page