top of page

ÜHISVARA JAGAMINE KOHTUS

SISSEJUHATUS:

JuristOnline.ee selgitab, et ühisvara jagamine kohtus on oluline protsess, mis toimub abielu lahutamisel või kooselu lõpetamisel ning mille eesmärk on jagada abikaasade abielu ajal omandatud vara. Eestis kehtib ja abikaasade poolt on reeglina valitud varaühisuse režiim, mis tähendab, et abikaasade abielu ajal omandatud vara kuulub neile võrdselt. Kui abielu lõpeb, tuleb otsustada, kuidas vara jaotatakse, ning vajadusel saab seda teha kohtu kaudu kui keegi osapooltest ei nõustu vara jagamisega.

Ühisvara jagamine kohtus algab siis, kui üks abikaasadest esitab kohtule vastava hagiavalduse kohtusse. Hagiavalduses tuleb märkida, milline vara ja kohustused tuleb jagada ning milliseid õigusi ja kohustusi kumbki osapool soovib. Kohtu ülesanne on otsustada, kuidas vara jaotatakse õiglaselt ja seadusega kooskõlas.

TASUB MEELES PIDADA

Jagamise protsessis tuleb arvestada, et vara võib olla erinevat tüüpi, näiteks kinnisvara, sõidukid, pangakontod, investeeringud, äriühingute osalused jne. Kohtul tuleb hinnata iga vara väärtust ning otsustada, kuidas see jagatakse abikaasade vahel. Ühisvara jagamisel on oluline arvestada ka abikaasade panust varasse oma lahusvarast (nt kolmandatelt isikutelt kingitusena või pärandina saadud vara). Kui üks osapooltest on teinud suurema panuse varasse või on selleks rohkem lahusvara kulutanud, võib kohtul olla õigus seda arvesse võtta ja vara jaotada vastavalt.

Ühisvara jagamine kohtus võib olla keeruline ja emotsionaalne protsess, eriti kui abikaasad või kooselupartnerid ei jõua omavahel kokkuleppele. Kohtul on alati kohustus teha otsus, mis on kooskõlas seadusandlusega ning arvestab kõiki asjaolusid ja õigusi.

Juristonline.ee selgitab, et oluline on meeles pidada, et kohus saab rahuldada hagiavalduse üksnes viisil nagu on see kirja pandud hagiavalduse resolutsioonis. Kui Teine pool on juba esitanud hagiavalduse ühisvara jagamiseks siis selleks, et kohus üleüldse saaks jagada vara Teie poolt pakutud viisil peate kindlasti esitama vastuhagiavalduse ja märkima ühisvara jagamise viisi. Vastasel juhul saab kohtunik lähtuda üksnes esitatud hagiavaldusest, mis on Teile kahjulik.

JuristOnline.ee õigusteenus ja pakkumuse sisu: Kui soovite esitada hagiavalduse ühisvara jagamiseks probleemidevabalt, siis kahjuks ei saa JuristOnline.ee soovitada Teil isiklikult hagiavaldust või vastuhagiavaldust koostama hakata. Iga situatsioon on erinev ja meie spetsialistid saavad vajadusel koostada nõuetekohase hagiavalduse, mis välistab probleemide tekkimise ja täiendava ajakulu. Spetsialistid saavad oma kogemusest lähtuvalt ette arvata, millised on need probleemid, mis vajavad tähelepanu just Teie vaidluses. Kui soovite, et JuristOnline.ee õigusbüroo spetsialistid esindaksid Teid kohtus ja koostaksid hagiavalduse, siis teenuse maksumus on alates 200 eurot, tutvu hinnakirjaga SIIN.

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST. JuristOnline.ee õigusbüroo spetsialistidel on laialdane ja igapäevane kogemus ühisvara jagamisel kohtulikul teel. www.juristonline.ee

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

+372 53913710. e-post: info@juristonline.ee

Täname pöördumise eest

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST JUBA TÄNA

Tartu mnt 53, neljas korrus, Tallinn
Tel: +372 53913710

info@juristonline.ee

Jurist Online OÜ

registrikood: 16697115

Pangakonto nr EE837700771008998427

bottom of page