top of page

TÖÖTAJA PEAB HÜVITAMA TÖÖANDJALE ÜLE 10 000 EURO, KUNA TA EI TEADNUD, ET TA SAAB TUGINEDA AEGUMISELE

01.11.2023. a lahendis asjas nr 2-20-5571 Riigikohus selgitas, et ringkonnakohus ei pidanud viitama aegumise kohaldamise taotluse esitamise võimalusele. Kohus arvestab aegumist üksnes kohustatud isiku taotlusel. Kuigi seadus võimaldab nõuda aegumise kohaldamist esimest korda ka alles apellatsioonimenetluses, kostja seda ei teinud. Maa- või ringkonnakohtus aegumise kohaldamise nõudmata jätmise korral ei saa seda nõuda kassatsioonimenetluses. Kokkuvõtvalt oleks töötaja võinud pääseda võla tasumisest üksnes ühe lause esitamisel maakohtus või ringkonnakohtus. Tema aga seda ei teinud ning selline teadmatus maksis isikule üle 10 000 euro. Ära korda teiste inimeste vigu ja pöördu suure kohtumenetluste kogemusega juristide poole, JuristOnline.ee
7 views0 comments

Commentaires


bottom of page