top of page
  • !

Laimava faktiväite ümberlükkamine

Updated: Aug 30, 2023Sissejuhatus:


Inimesed seisavad tihti silmitsi olukordadega, kus nende mainet kahjustatakse laimavate faktiväidetega, muuhulgas internetis. Õnneks on olemas mitmeid võimalusi selliste väidete ümberlükkamiseks ja enda õiguste kaitsmiseks ning tänaseks on väljakujunenud ka kindel kohtupraktika. Selles artiklis vaatleme kahtuvälist ja kohtulikku võimalust, mida JuristOnline.ew saavab kasutada Sinu õiguste kaitsmisel laimavate faktiväidete vastu võitlemiseks.


Laimava faktiväite kahtuväline ümberlükkamine


Kahtuväline ümberlükkamine hõlmab tegevusi, mille eesmärk on vaidlustada laimav faktiväide ilma kohtusse pöördumata ja saavutada kohtuväline kokkulepe. See võib olla kiirem ja kulutõhusam lahendus. Tuleb meles pidada, et lisaks faktiväite ümberlükkamisele on Sinul õigus nõuda moraalse kahju hüvitamist ja JuristOnline.ee-le tasutud õigusabikulude hüvitamist.


A. Otsekontakt väite esitajaga JuristOnline.ee poolt


Esmane samm kahtuvälisel ümberlükkamisel on võtta teostada analüüs, kujundada õiguslik seisukoht ja võtta nõudekirja teel ühendust isikuga, kes tegi laimava faktiväite. Oluline on olla viisakas ja asjalik, tuues välja tõendid, mis faktiväite ümber lükkavad. Seejuures on oluline, et kohtupraktika kohaselt just ebaõige faktiväite kitjutanud isik peab tõendama, et faktiväide on tõene ja esitama tõendid.


B. Vastulause avaldamine


Kui laimav faktiväide on avaldatud meedias või sotsiaalmeedias, võib vastulause avaldamine olla võimalus olukorra parandamiseks. Meediaväljaannetele või sotsiaalmeedia platvormidele kirjutatud avalik vastulause võimaldab teavitada laiema avalikkuse faktide õigsusest ning aidata kaasa faktiväite parandamisele. Samas tuleb arvestada, et faktiväite avaldanud isik peab esitama faktiväite ümberlükkamise samal viisil nagu ta on avaldanud faktiväite. Ehk juhul kui ta on avaldanud seda oma Facebook konto seinal, siis ka vabandus peab olema avaldatud samal viisil. Muud varianti Eesti kohtusüsteem ja kohtupraktika ette ei näe.


C. Veebikustutamine ja õiguste omamine


Mõnikord on võimalik eemaldada laimavat teavet veebist, pöördudes otseselt veebilehe või platvormi poole, kes võib sellise teabe eemaldada. Samuti võib mõnel juhul olla võimalik kasutada isikuandmete kaitse seadust, et nõuda ebaõigete või laimavate väidete eemaldamist. Need on pigem erandlikud juhtumid ning on suunatud Teile tekkiva kahju vähendamisele.


Kohtulik võimalus laimava faktiväite ümberlükkamiseks


Kui kahtuväline ümberlükkamine ei anna soovitud tulemusi või kui tegemist on eriti tõsise laimuga, saab pöörduda kohtusse. Kohtulik võimalus pakub tõsisemat õiguskaitset ja võimalust hüvitise saamiseks kahju eest, mida laimav faktiväide on põhjustanud. JuristOnline.ee saab koostada hagiavalduse ja paluda lisaks faktiväite ümberlükkamisele välja mõista vastaspoolelt ka mittevaralise kahju ja menetluskulud.


A. Kaebeaeg


Oluline on meeles pidada, et igal nõudel on oma kaebeaeg, mis tähendab, et teatud aja möödumisel ei pruugi enam olla võimalik kohtusse pöörduda laimava faktiväite pärast. Seetõttu peaksid otsima õigusabi võimalikult varakult.


B. Tõendite kogumine


Kohtumenetlus nõuab tõendite kogumist, mis toetavad väidet, et faktiväide on laimav ja vale. Tõendite hulka võivad kuuluda tunnistajate ütlused, dokumendid, ekspertiisid ja muud asjakohased tõendid. Pöördu JuristOnline.ee juristide poole, et aru saada, kas Sinu asjal on perspektiivi ning milline võiks olla mittevaralise kahju summa, mis kuulud hüvitamisele.


C. Õiguskaitse ja hüvitise taotlemine


Kohtulik võimalus võimaldab taotleda õiguskaitset, mille tulemusel võib kohtuotsus nõuda faktiväite eemaldamist, keelata selle levitamise või nõuda ümberlükkamist. Lisaks võib kohtuotsus määrata hüvitise maksmise isikule, kelle mainet on kahjustatud.


Kokkuvõte


Laimavad faktiväited võivad tekitada tõsist kahju inimeste mainele ja elule. Oluline on alati konsulteerida pädeva juristiga, et leida kõige sobivam lähenemisviis olukorrale. JuristOnline.ee juristid tegelevad laimukaasustega igapäevaselt ja omavad laialdast kogemust nii kohtuväliste kui ka kohtumenetluste puhul.


VÕTA JuristOnline.ee juristiga ühendust ja broneeri aeg konsultatsiooniks. Sinu mugavuseks on konsultatsiooni võimalik teostada nii büroos, telefoni, video või w-posti teel.


Lugupidamisega


Sinu JuristOnline.ee. Oìgusabi just siis kui Sa seda vajad. www.JuristOnline.ee
7 views0 comments

Comments


bottom of page